HELEZONLU POMPANIN TANITIMI

POZOTÝF DEPLASMANLI TÝP POMPALARDANDIR. AKIÞKAN;ESNEK MALZEMEDEN 2 AÐIZLI OLARAK ÜRETÝLEN STATOR(3)ÝÇÝNDE EKSANTRÝK DÖNME HAREKETÝ YAPAN ROTOR(2)

VASITASIYLA STATORUN 2 AÐZINDAN ROTOR TARAFINDAN DOLDURULMAYAN, BOÞ AÐIZA AKTARILARAK POMPALANIR,DOLAYISIYLA MALZEME EZÝLMEDEN POMPALANIR...

   1-SU VE SU GÝBÝ AKIÞKANLARIN POMPAJINDA,

   2-AKIÞKAN OLMAYAN KOYU VÝSKOZ SIVILARIN POMPAJINDA,

   3-STATÝK ELEKTRÝK DEÞARJI ÝLE ÇABUK ATEÞ ALAN SIVILARIN POMPAJINDA,

   4-ÝÇÝNDE KATI VEYA EZÝLMESÝ ÝSTENMEYEN PARÇACIKLAR OLAN SIVILARIN POMPAJINDA,

   5-KÖPÜREN SIVILARIN KÖPÜRMEDEN POMPALANMASINDA,

   6-VAKUM TANKINDAN EMÝLEREK POMPALANMASINDA,

   7-SIVA HARCI,ÇÝMENTO ÞERBETÝ,KÖPÜK BETON POMPAJINDA,

   8-TUZ,TOZ ÞEKER ‘ÝN ISLATILARAK POMPAJINDA,                      

   9-KIYMA,PARÇA ET,SAKATAT,BALIK,ZEYTÝN POMPAJINDA,

  10-GEMÝLERÝN KÝNÝSTÝN SIVILARININ POMPAJINDA,

  11-DOZAJ POMPASI OLARAK KULLANIMLARDA,

  12-BAL,SALÇA, AYRAN,ZEYTÝN YAÐI,ZEYTÝN HAMURU ,ÇEKOMASTÝK,GRES YAÐI POMPAJLARINDA,

  13-FIÇI,VARÝL ÝÇÝNDEKÝ SIVILARIN(BAL,SALÇA V.S) VARÝL ÜZERÝNDEKÝ KÜÇÜK DELÝK KULLANILARAK POMPAJINDA...

  14-ÝÇÝNDE UZUN ELYAFLAR BULUNAN SIVILARIN POMPAJINDA,

  15-ÝÇÝNDE POMZA TAÞI,MERMER TOZU GÝBÝ AÞINDIRICI BULUNAN SIVILARIN POMPAJINDA,

  16-ASÝT,BAZ POMPAJINDA,

  17-TUTKAL VE BENZERÝ YAPIÞKANLARIN POMPAJINDA,  18-ARITMA TESÝSLERÝNDE FÝLTRE PRES E ÇAMURUN POMPALANMASINDA,                                                     

  19-EMME HATTINDA KLAPE KULLANILAMAYAN DURUMLARDA,

  20-TAVUK,KOYUN,SIÐIR KESÝMHANELERÝNDE (ATIKLARIN,KANIN,GÜBRENÝN POMPAJINDA)...