POMPALARIN BAZI ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ

  * POMPA DÖNÜÞ YÖNÜ DEÐÝÞTÝRÝLEREK EMME VE BASMA YÖNÜ DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR.

  * POMPA DÖNÜÞ HIZI DEÐÝÞTÝRÝLEREK DEBÝ DEÐÝÞTÝRÝLÝR(BASINÇ FAZLA DEÐÝÞMEDEN)

  * KENDÝNDEN EMÝÞLÝDÝR,EMME HATTINA KLAPE GEREKMEZ(KURU ÇALIÞMAYI ÖNLEMEK ÞARTIYLA)

  * POMPALANAN MALZEMEYÝ EZMEZ,REÇEL,BAL,SALÇA,ZEYTÝN EZÝLMEDEN,HIRPALANMADAN POMPALANIR

  * 180 C YE KADAR SICAKLIKTA,ÇOK AÞINDIRICI SIVILAR POMPALANABÝLÝR,

  *250 mSS BASINÇ,150 T/SAAT DEBÝLERE KADAR ÝMAL EDÝLMEKTEDÝR.

           POMPANIN ; MOTORLU  VEYA MOTORSUZ  KOMPLE SATIÞININ YANINDA, STATOR ,ROTOR GÝBÝ YEDEK PARÇALARI DA AYRI AYRI SATILMAKTADIR.

  ÖZELLÝKLE KONTÜNÜ ZEYTÝN YAÐI ÝÞLETMELERÝNDE STATOR(HAMUR POMPA STATORU) DAHA ÇOK AÞINDIÐINDAN KULLANICIYA HÝZMET ÝÇÝN HER POMPANIN STATORU

  STOKLARIMIZDA BULUNDURULMAKTADIR,VEYA  BÝRKAÇ GÜN ÝÇÝNDE TESLÝM EDÝLMEKTEDÝR.